Nieuwsberichten

Start tour mobiele Talentenwerkplaats

Op donderdag 7 oktober verrichtte wethouder Jouke Spoelstra in Burgum samen met kinderen van ’t Partoer en De Arke de officiële opening van de mobiele Talentenwerkplaats.  In deze tot klaslokaal omgebouwde voormalig SRV-wagen kunnen kinderen uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hun talenten ontdekken en op speelse wijze kennis maken met Technologie en Wetenschap. Feestelijke startHet weer zat mee en zo werd de feestelijke start van de Talentenwerkplaats nog feestelijker. Een groep van zo’n 20 genodigden waren getuige toen wethouder Jouke Spoelstra met de 10 aanwezige kinderen een waterraket afvuurde. Een mooi voorbeeld van wat er kan in de Talentenwerkplaats. Wethouder Spoelstra: “Het is een prachtig initiatief om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek. Geweldig dat door de samenwerking tussen de scholen en KEaRN de Talentenwerkplaats er echt voor alle kinderen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is!” Een mobiel leslokaalDe Talentenwerkplaats is een mobiel leslokaal die langs de aangesloten scholen gaat. De vakdocent die de Talentenwerkplaats runt, geeft een inspirerende les aan de leerlingen. Vervolgens worden er leskisten op de school achter gelaten zodat de eigen leerkracht met de leerlingen met het desbetreffende thema aan de slag kan. Ook is de Talentenwerkplaats inzetbaar voor buitenschoolse activiteiten. InitiatiefDe talentenwerkplaats is een initiatief van stichting Talentenwerkplaats, een samenwerking tussen de Friese onderwijsorganisaties Oarsprong, Stichting Furore (onderdeel van Holding Adenium), Noventa, de Master Frankeskoalle. Ook Welzijnsorganisatie KEaRN, die aan de wieg stond van het idee van deze mobiele werkplaats, maakt onderdeel

CBS De Arke en CSG Liudger lanceren onderwijsroute Modus

CBS De Arke en CSG Liudger hebben woensdag 9 juni een gezamenlijke onderwijsroute gelanceerd, genaamd MODUS. De route is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De onderwijsroute sluit aan bij het tienerbrein, maakt een later keuzemoment mogelijk en zorgt voor een betere aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen die nu in groep 6 zitten en volgend jaar starten in het eerste jaar van MODUS, mochten samen met Youtuber Jordy Storm, wethouder Andries Bouwman en de bestuurders van beide scholen de naam onthullen. OnderwijsrouteBinnen de nieuwe onderwijsroute krijgen leerlingen tot 14 jaar een ononderbroken persoonlijke leerroute aangeboden, rekening houdend met het tienerbrein, het niveau, de interesses en kwaliteiten van leerlingen. Bij de leerroute staat het ontdekken wie ze zijn, hoe ze leren en welke bijdrage ze willen en kunnen leveren aan de maatschappij centraal. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: bloei, actief, verbindend en lef. Vakken worden vervangen door thema’s, de kinderen hebben geen juf/meester meer maar een coach en starten iedere dag met een check-in en sport en bewegen. De nieuwe onderwijsroute gaat komend schooljaar van start voor leerlingen die dan in groep 7 zitten van CBS De Arke. Aan het begin van het jaar stelt de coach samen met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een persoonlijk leerplan op. In het persoonlijk leerplan staan de leerdoelen van een leerling omschreven, maar ook de

Invalkrachten

Wij zijn op zoek naar invalkrachten voor onze 12 basisscholen. Wij maken graag kennis met je als je: de christelijke identiteit van de stichting onderschrijft; bevoegd bent; open staat voor nieuwe ontwikkelingen; oog hebt voor goede verhoudingen in de relatie met leerlingen, leerkrachten, en ouders; de Friese taal minimaal passief beheerst. Herken je jezelf hierin en ben je per direct beschikbaar? Download dan hier het invalformulier en solliciteer meteen! Omdat er zich regelmatig verlofsituaties voordoen vragen wij je om in de sollicitatie aan te geven welke dagen je beschikbaar bent en voor welke groepen.

4 Friese onderwijsorganisaties samen in stichting De Talentenwerkplaats

De Friese onderwijsorganisaties Oarsprong, Stichting Furore (onderdeel van Holding Adenium), Noventa en de Master Frankeskoalle hebben in januari in gezamenlijkheid de stichting Talentenwerkplaats opgericht. Doel van de stichting is om kinderen te inspireren en te interesseren in Technologie en Wetenschap. De Talentenwerkplaats is een mobiel leslokaal die langs de aangesloten scholen gaat. De vakdocent die de Talentenwerkplaats runt geeft een inspirerende les aan de leerlingen. Vervolgens worden er leskisten op de school achter gelaten zodat de eigen leerkracht met de leerlingen met het desbetreffende thema aan de slag kan. Adelien Buruma van Oarsprong: “dat 4 onderwijsorganisaties samen een stichting hebben opgericht waarin zij samenwerken, is uniek in Friesland. Door de handen in één te slaan is het mogelijk om een kwalitatief goed en aantrekkelijk aanbod op het gebied van Techniek en Wetenschap voor kinderen te realiseren.” Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de mobiele werkplaats. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, begint de Talentenwerkplaats aan zijn tour langs de aangesloten scholen.

De Twirre wint beweegchallenge

Wethouder Gelbrig Hoekstra van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft vandaag de prijs uitgereikt aan de winnaar van de beweegchallenge ‘Beweeg mee de wereld rond’. De leerlingen van Basisskoalle De Twirre hebben samen met hun familieleden 10.312,61 kilometer bewogen! Doel van de challenge was kinderen te laten bewegen. Iedereen kon op zijn eigen manier deelnemen; fietsen, hardlopen, wandelen, skeeleren en tennissen. In totaal hebben maar liefst 511 deelnemers meegedaan!

Ritske Tulner nieuwe bestuurder Oarsprong

Ritske Tulner is benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Oarsprong (voorheen PCBO Tytsjerksteradiel), de stichting voor christelijk primair onderwijs waar 8 christelijke en 4 ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel onder vallen. Vanaf 1 juni 2021, of zoveel eerder als mogelijk, vervangt hij Aldert Hoksbergen, die tot die datum als interim bestuurder aan de stichting is verbonden. Ritske Tulner is momenteel directeur van CSG Augustinus in Groningen. Hij is een bestuurder die graag mensen met elkaar in verbinding brengt en onderwijs als zijn roeping ziet: als bestuurder van Oarsprong ziet hij het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat leerlingen en personeel echt leren en zich ontwikkelen. Zijn streven is het creëren van een veilige omgeving waar kinderen samen kunnen leren, waar zij gelijke kansen hebben en waar zij uitgedaagd worden om het beste in zichzelf naar boven te halen.  Frans Haenen, voorzitter van de Raad van Toezicht is blij met de benoeming: “Ritske Tulner beschikt over ruime ervaring in het onderwijs en wij zien in hem de juiste persoon om de al ingezette koers voor de komende jaren verder inhoud en vorm te geven. Met zijn benoeming is Oarsprong voorzien in de continuïteit en stabiliteit van de organisatie.”

Ynsprong, de nieuwe naam van de vereniging

Sinds november 2020 draagt de stichting de naam: Oarsprong. In navolging daarvan heeft de vereniging, die gekoppeld is aan de stichting, zich ook gebogen over een nieuwe naam. Met Ynsprong is gekozen voor een naam die mooi aansluit bij Oarsprong! Wij feliciteren de vereniging met deze mooi naam! 

Scholen gesloten op 15 februari 2021 ivm code rood

Voor morgenochtend wordt er verraderlijke gladheid verwacht als gevolg van ijzel. Het KNMI heeft daarom code rood afgegeven voor het hele land. Dit betekent een overmachtssituatie. Onze scholen volgen de codering van het KNMI en daarom heeft Oarsprong besloten om de scholen morgen te sluiten. Wij gaan er vanuit dat de scholen dinsdag 16 februari weer open kunnen. Mocht dat niet het geval zijn, dan worden ouders daar tijdig over geïnformeerd.