Nieuwsberichten

Start campagne Rookvrije Generatie Tytsjerksteradiel

Op vrijdag 4 maart is de campagne Rookvrije Generatie Tytsjerksteradiel gestart. Dit is een gezamenlijke campagne van de gemeente Tytsjerksteradiel, GGD Fryslân, Kearn Welzijn, voortgezet onderwijs, primair onderwijs en kinderopvang in de gemeente Tytsjerksteradiel. Met deze campagne sluiten wij ons aan bij de beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’. Deze beweging werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook, en de verleiding om zelf te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Ieder kind is er één te veel. We willen ervoor zorgen dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De school is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrije leeromgeving bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie. Zo gaan we samen op weg naar een rookvrije generatie. Doe jij ook mee? Kijk hier voor het filmpje van de start van de campagne Rookvrije Generatie Tytsjerksteradiel.

Alynia Architecten ontwerpt MFA Jistrum

Met een prachtig ontwerp heeft Alynia Architecten uit Harlingen de prijsvraag voor het ontwerpen van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Jistrum gewonnen. Uit vier inzendingen werd het ontwerp van Alynia Architecten als beste beoordeeld door een selectiecommissie die bestond uit een afvaardiging van de gemeente, onderwijs, ouders en de Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM). Het gebouw biedt onderdak aan Bernemienskip de Greide, de peuter- en kinderopvang, V.V. Jistrum, de binnensportverenigingen, muziekvereniging Joost Wiersma, toneelvereniging Snieskeppers, de PKN gemeente en de jeugdsoos. Kortom een gebouw voor en door het dorp. Het MFA Jistrum komt tot stand door een initiatief vanuit het dorp in samenwerking met de gemeente Tytsjerksterdiel.

Keyboardles op De Greide

In het kader van de lessen Kunst en cultuur die dit jaar binnen onze stichting worden gegeven, kregen de kinderen van groep 6/7 van De Greide gisteren keyboardles. RTV-NOF was erbij!

De Twirre wint de fietschallenge Benelux Tour Junior

Basisschool De Twirre uit Eastermar wint de fietschallenge Benelux Tour Junior. Terwijl de profwielrenners hun etappes fietsten, konden ook de kinderen uit Tytsjerksteradiel proberen om zoveel mogelijk kilometers te fietsen. Alle kilometers die de kinderen in de periode van 28 aug t/m 3 sept gefietst hebben, telden mee voor het scholenklassement. In totaal fietsen de kinderen van De Twirre 758,7 km, gemiddeld 42,15 km per leerling Voor deze prestatie krijgt de school een sport en spelpakket. Wethouder Gelbrig Hoekstra kwam langs om de prijs te brengen en de kinderen te feliciteren. “Mooi dat de Benelux Tour ook de kinderen heeft geïnspireerd om te gaan fietsen”.

Start tour mobiele Talentenwerkplaats

Op donderdag 7 oktober verrichtte wethouder Jouke Spoelstra in Burgum samen met kinderen van ’t Partoer en De Arke de officiële opening van de mobiele Talentenwerkplaats.  In deze tot klaslokaal omgebouwde voormalig SRV-wagen kunnen kinderen uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hun talenten ontdekken en op speelse wijze kennis maken met Technologie en Wetenschap. Feestelijke startHet weer zat mee en zo werd de feestelijke start van de Talentenwerkplaats nog feestelijker. Een groep van zo’n 20 genodigden waren getuige toen wethouder Jouke Spoelstra met de 10 aanwezige kinderen een waterraket afvuurde. Een mooi voorbeeld van wat er kan in de Talentenwerkplaats. Wethouder Spoelstra: “Het is een prachtig initiatief om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek. Geweldig dat door de samenwerking tussen de scholen en KEaRN de Talentenwerkplaats er echt voor alle kinderen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is!” Een mobiel leslokaalDe Talentenwerkplaats is een mobiel leslokaal die langs de aangesloten scholen gaat. De vakdocent die de Talentenwerkplaats runt, geeft een inspirerende les aan de leerlingen. Vervolgens worden er leskisten op de school achter gelaten zodat de eigen leerkracht met de leerlingen met het desbetreffende thema aan de slag kan. Ook is de Talentenwerkplaats inzetbaar voor buitenschoolse activiteiten. InitiatiefDe talentenwerkplaats is een initiatief van stichting Talentenwerkplaats, een samenwerking tussen de Friese onderwijsorganisaties Oarsprong, Stichting Furore (onderdeel van Holding Adenium), Noventa, de Master Frankeskoalle. Ook Welzijnsorganisatie KEaRN, die aan de wieg stond van het idee van deze mobiele werkplaats, maakt onderdeel

CBS De Arke en CSG Liudger lanceren onderwijsroute Modus

CBS De Arke en CSG Liudger hebben woensdag 9 juni een gezamenlijke onderwijsroute gelanceerd, genaamd MODUS. De route is gericht op leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De onderwijsroute sluit aan bij het tienerbrein, maakt een later keuzemoment mogelijk en zorgt voor een betere aansluiting tussen het basis- en voortgezet onderwijs. De leerlingen die nu in groep 6 zitten en volgend jaar starten in het eerste jaar van MODUS, mochten samen met Youtuber Jordy Storm, wethouder Andries Bouwman en de bestuurders van beide scholen de naam onthullen. OnderwijsrouteBinnen de nieuwe onderwijsroute krijgen leerlingen tot 14 jaar een ononderbroken persoonlijke leerroute aangeboden, rekening houdend met het tienerbrein, het niveau, de interesses en kwaliteiten van leerlingen. Bij de leerroute staat het ontdekken wie ze zijn, hoe ze leren en welke bijdrage ze willen en kunnen leveren aan de maatschappij centraal. Er wordt gewerkt vanuit de kernwaarden: bloei, actief, verbindend en lef. Vakken worden vervangen door thema’s, de kinderen hebben geen juf/meester meer maar een coach en starten iedere dag met een check-in en sport en bewegen. De nieuwe onderwijsroute gaat komend schooljaar van start voor leerlingen die dan in groep 7 zitten van CBS De Arke. Aan het begin van het jaar stelt de coach samen met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een persoonlijk leerplan op. In het persoonlijk leerplan staan de leerdoelen van een leerling omschreven, maar ook de

4 Friese onderwijsorganisaties samen in stichting De Talentenwerkplaats

De Friese onderwijsorganisaties Oarsprong, Stichting Furore (onderdeel van Holding Adenium), Noventa en de Master Frankeskoalle hebben in januari in gezamenlijkheid de stichting Talentenwerkplaats opgericht. Doel van de stichting is om kinderen te inspireren en te interesseren in Technologie en Wetenschap. De Talentenwerkplaats is een mobiel leslokaal die langs de aangesloten scholen gaat. De vakdocent die de Talentenwerkplaats runt geeft een inspirerende les aan de leerlingen. Vervolgens worden er leskisten op de school achter gelaten zodat de eigen leerkracht met de leerlingen met het desbetreffende thema aan de slag kan. Adelien Buruma van Oarsprong: “dat 4 onderwijsorganisaties samen een stichting hebben opgericht waarin zij samenwerken, is uniek in Friesland. Door de handen in één te slaan is het mogelijk om een kwalitatief goed en aantrekkelijk aanbod op het gebied van Techniek en Wetenschap voor kinderen te realiseren.” Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de mobiele werkplaats. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, begint de Talentenwerkplaats aan zijn tour langs de aangesloten scholen.

De Twirre wint beweegchallenge

Wethouder Gelbrig Hoekstra van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft vandaag de prijs uitgereikt aan de winnaar van de beweegchallenge ‘Beweeg mee de wereld rond’. De leerlingen van Basisskoalle De Twirre hebben samen met hun familieleden 10.312,61 kilometer bewogen! Doel van de challenge was kinderen te laten bewegen. Iedereen kon op zijn eigen manier deelnemen; fietsen, hardlopen, wandelen, skeeleren en tennissen. In totaal hebben maar liefst 511 deelnemers meegedaan!

Ritske Tulner nieuwe bestuurder Oarsprong

Ritske Tulner is benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Oarsprong (voorheen PCBO Tytsjerksteradiel), de stichting voor christelijk primair onderwijs waar 8 christelijke en 4 ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel onder vallen. Vanaf 1 juni 2021, of zoveel eerder als mogelijk, vervangt hij Aldert Hoksbergen, die tot die datum als interim bestuurder aan de stichting is verbonden. Ritske Tulner is momenteel directeur van CSG Augustinus in Groningen. Hij is een bestuurder die graag mensen met elkaar in verbinding brengt en onderwijs als zijn roeping ziet: als bestuurder van Oarsprong ziet hij het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat leerlingen en personeel echt leren en zich ontwikkelen. Zijn streven is het creëren van een veilige omgeving waar kinderen samen kunnen leren, waar zij gelijke kansen hebben en waar zij uitgedaagd worden om het beste in zichzelf naar boven te halen.  Frans Haenen, voorzitter van de Raad van Toezicht is blij met de benoeming: “Ritske Tulner beschikt over ruime ervaring in het onderwijs en wij zien in hem de juiste persoon om de al ingezette koers voor de komende jaren verder inhoud en vorm te geven. Met zijn benoeming is Oarsprong voorzien in de continuïteit en stabiliteit van de organisatie.”