Informatie  |  Beleid  |  Privacy

Documenten AVG

Oarsprong vindt de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. Daarom zijn er maatregelen die ervoor zorgen dat deze privacy zo goed mogelijk beschermd wordt. In onderstaande documenten staat beschreven hoe wij daar zorg voor dragen. De GMR van Oarsprong heeft met deze documenten ingestemd. Het betreft:

Informatie en beveiligingsbeleid IBP

Informatie en beveiligingsbeleid IBP

Een overkoepelend document dat de logische samenhang tussen documentatie en maatregelen op het gebied van de AVG binnen het bestuur beschrijft. Dit document verbindt alle onderliggende procedures die betrekking hebben op de AVG.

 

Download Informatie en beveiligingsbeleid IBP »

Privacyreglement leerlingen

Privacyreglement leerlingen

In dit privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe persoonsgegevens van leerlingen worden gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om gewone persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en overige contactgegevens, maar soms ook om bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van leerlingen. Het document dient het principe.

 

Download Privacyreglement leerlingen »

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit document bevat verantwoording over de aard en categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt. Ook bevat het document informatie over de manier waarop dit gebeurt en de rechten die betrokkenen hebben vanuit de AVG. 

 

Download Privacyverklaring »

Gedragscode ICT leerlingen

Gedragscode ICT leerlingen

Een document met afspraken die we met leerlingen willen maken rondom het verantwoord gebruik van (digitale) leermiddelen tijdens schooltijd. Het gaat hier om een document op basis waarvan kaders gesteld worden, die vervolgens gehandhaafd worden. Een gedragscode is onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen die je wilt treffen om de belangen van medewerkers en leerlingen te beschermen. 

 

Download Gedragscode ICT leerlingen »

Reglement Sociale media leerlingen

Reglement Sociale media leerlingen

Het reglement sociale media is een verdiepend document van de gedragscode ICT, waarin specifieke afspraken rondom het gebruik van sociale media worden vermeld.

 

Download Gedragscode ICT leerlingen »