Nieuws

Actie Oekraïne

De voorbereidingen voor onze actie voor Oekraïne zijn in volle gang. Op de foto zijn kinderen van de Wrâldpoarte bezig om tegels op de route van de Daily Mile te verven. Goed bezig!

U doet toch ook mee? Sponsor onze kinderen: KLIK HIER » of scan de QR-code:

Uw bijdrage wordt gestort in de voor Oarsprong aangemaakte collectebus op giro 555.