Corona

Corona-update

Hieronder vindt u de laatste informatie met betrekking tot het Coronavirus.

Sinds 3 december is er een nieuwe versie van het coronaprotocol. De basis is opgesteld door de PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

Voor school specifieke schoolmaatregelen kunt u het protocol raadplegen dat op de schoolwebsite staat.