Corona

Corona-update

Hieronder vindt u de laatste informatie met betrekking tot het Coronavirus.

Sinds 18 oktober werken wij met de nieuwe versie van het coronaprotocol. De basis is opgesteld door de PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.