Informatie  |  Beleid

Beleid

Het Strategisch Perspectief

In  juni 2020 is het Strategisch Perspectief voor de periode 2020-2024 vastgesteld. Hierin hebben wij  beschreven wat onze ambities zijn voor de komende jaren. Klik hier om het Strategisch Perspectief te openen.

Oarsprong heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van de doelen uit het Strategisch Perspectief 2015-2019. Vrijwel alle beoogde doelen zijn behaald. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn en dankbaar.

In de afgelopen jaren zijn in vijf dorpen de christelijke en de openbare scholen gefuseerd tot ontmoetingsscholen. Vier van deze ontmoetingsscholen maken nu deel uit van Oarsprong. Wij willen dat deze scholen zich bij ons thuis voelen. Met behoud van onze christelijke achtergrond, nemen we hen mee in dit nieuwe Strategisch Perspectief.

Wij willen, binnen onze mogelijkheden, het beste onderwijs geven. Dat zien wij als onze opdracht en daar staan wij voor. Wij bieden mensgericht en maatschappij betrokken onderwijs. Dit doen we om te leren en te werken in, maar ook om bij te dragen aan de eigen mienskip.

In het Strategisch Perspectief focussen wij op:

  • wie we zijn
  • waar we aan werken
  • welke keuzes we voor de komende 4 jaar maken.

Het Strategisch Perspectief 2020-2024 is de richtlijn voor ons gezamenlijk beleid en voor de afzonderlijke schoolplannen. In deze en andere plannen zullen we de komende periode inzichtelijk maken wat we willen bereiken, tegen welke kosten en hoe we dit gaan betalen. We gaan het gebruiken als kader voor de interne en de externe verantwoording van ons beleid.

Download het Strategisch Perspectief 2020-2024 »

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Natuurlijk willen wij graag dat u tevreden bent over de gang van zaken op school en binnen onze vereniging. Toch kan zich een situatie voordoen waarin u niet tevreden over bent over hoe de school of de vereniging heeft gehandeld. Voor die gevallen hebben wij een klachtenregeling opgesteld.  Privacy

Privacy

In het kader van de privacy-wetgeving heeft Oarsprong Kees Wijma aangesteld als Privacy Officer. Hij is belast is met de organisatie van en het toezicht op de privacyrichtlijnen en de wettelijke regelgeving binnen onze organisatie. Met uw klachten, vragen of opmerkingen inzake privacy binnen onze organisatie kunt u met hem contact opnemen. Kees Wijma is bereikbaar via het mailadres: privacy@stichtingoarpsprong.nl.

U kunt ook contact leggen met de Functionaris Gegevensbescherming van Oarsprong: Ferenc Jacobs. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0512-202030 en via het mailadres fg@stichtingsoarsprong.nl.

Door hier » te klikken kunt u lezen welke maatregelen wij nemen om de privacy te waarborgen.

Rekenportfolio

Rekenportfolio

Stichting Oarsprong en CSG Liudger Burgum hebben gezamenlijk gewerkt aan een doorlopende leerlijn rekenen.  Het resultaat is een Rekenportfolio met een handleiding voor docenten. Het doel is dat hiermee de overgang van het PO naar het VO op het gebied van rekenen gemakkelijker wordt. In het Rekenportfolio staat voor elke som de rekenstragie beschreven. 

U kunt beide documenten hier downloaden: 

Managementstatuut

Managemenstatuut

Klik hier voor het Managementstatuut van Stichting Oarsprong.

Treasurystatuut

Treasurystatuut

Klik hier voor het Treasurystatuut van Stichting Oarsprong.

Bestuursverslag 2022

Samenvatting bestuursverslag 2022

Met plezier presenteren wij u de samenvatting van het bestuursverslag 2022. Bent u geïnteresseerd in het complete bestuursverslag? Neemt u dan contact op met het stafbureau.

Wij wensen u veel leesplezier toe!