Over ons  |  Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Oarsprong is een christelijke organisatie die toekomstgericht en inspiratievol onderwijs biedt aan ieder kind. Vanuit onze levensvisie en traditie voelen we ons sterk verbonden met onze leerlingen, hun ouders, alle ketenpartners en met de mienskip. Wij werken op onze christelijke- en ontmoetingsscholen aan vernieuwende onderwijsconcepten en een identiteitsrijke omgeving. We leren onze leerlingen het maximale uit zichzelf te halen. Zo helpen wij onze kinderen hun talenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. We begeleiden hen in hun groei tot zelfbewuste, verantwoordelijke mensen, die zorg dragen voor zichzelf, voor anderen en voor onze leefomgeving.

In onze organisatie doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: Verbinden, Vertrouwen, Lef en Passie.

Verbinden

Elkaar ontmoeten en een open gesprek aan gaan met de ander, dat is voor ons de start van verbinding. Want een open houding is de weg tot respect voor en waardering van de ander.

Vanuit verbinding kan zo iedere school in onze organisatie met zijn eigen karakter en eigenheid werken aan de mienskip. Zo is verbinding de basis voor medewerkers, ouders en samenwerkingspartners om samen de kinderen verder te brengen.

Vertrouwen

We zijn eerlijk en betrouwbaar en hebben vertrouwen in elkaar. Daarbij is goede communicatie belangrijk om open met kinderen en medewerkers over hun ideeën te kunnen praten. Kinderen, ouders en medewerkers moeten allemaal beseffen dat ze bij kunnen en bij mogen dragen aan onze persoonlijke en gemeenschappelijke doelen en ambities. We geloven dat we met elkaar, vanuit vertrouwen in elkaars kracht, mogelijkheden en kwaliteiten, een weg kunnen vinden om deze aarde een goede plek te laten zijn voor iedereen. We doen dat met ‘geloof, hoop en liefde’.

Lef

Vanuit verbinding met anderen en vertrouwen in elkaar tonen we vanuit ons hart moed en lef en gaan we uitdagingen aan. Dat betekent dat we onze medewerkers en onze kinderen ruimte geven, aanmoedigen om initiatieven te nemen en creatief te handelen; hun talenten optimaal in te zetten. Voor kansrijke ideeën hebben we ook het lef om buiten de lijnen te kleuren als dat beter onderwijs oplevert voor een kind.

Passie

Onze passie is onze kinderen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontdekken. Dat is de basis van onze betrokkenheid en dat geeft ons energie. We hebben hart voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Dat betekent bevlogen medewerkers die samen met ouders het onderwijs sterk en toekomstgericht maken. Met deze passie inspireren medewerkers, ouders en kinderen elkaar bij het vinden van leer-, werk- en leefplezier.