Over ons  |  De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur. Zij bewaakt de strategie en de daaruit vloeiende beleidsvorming. De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van het College van Bestuur een goedkeuringsbevoegdheid voor bepaalde besluiten en een klankbordfunctie. Ook vervult de Raad van Toezicht de werkgeverschapsfunctie voor het College van Bestuur en benoemt zij de de accountant.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • Jodi Groenveld  |  voorzitter 
  • Marco Kalmijn  |  portefeuille Juridische zaken
  • Phia van der Berg  |  portefeuille Financiën
  • Frans Haenen  |  portefeuille Politiek/Bestuurlijk
  • Ype van Kammen  |  portefeuille HRM
  • Margriet Buwalda-Roorda  |  portefeuille Onderwijs