Over ons  |  De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het handelen van de stichting en vervult een werkgeverschapsfunctie voor het College van Bestuur. Zij bewaakt de strategie en de daaruit vloeiende beleidsvorming. De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van het College van Bestuur een goedkeuringsbevoegdheid voor bepaalde besluiten en een klankbordfunctie en benoemt de accountant.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

  • Frans Haenen  |  voorzitter 
  • Marco Kalmijn  |  aandachtsgebied Juridische zaken
  • Jelly Rosier  |  aandachtsgebied Financiën
  • Ype van Kammen  |  aandachtsgebied HRM
  • Margriet Buwalda-Roorda  |  aandachtsgebied Onderwijs