Over ons  |  Onze scholen

Onze scholen

Alpha | Ryptsjerk

Directeur: Roelinka Risselada

De Arke | Burgum

Directeur: Greet Bakker

De Greide | Jistrum

Directeur: Dineke van der Zee

De Klimstien | Noardburgum

Directeur: Dineke van der Zee

De Reinbôge | Burgum

Directeur: Gradus Kootstra

BMS de Triangel | Suwâld

Directeur: Marieke van der Veen-Bos

De Twirre | Eastermar

Directeur: Margriet Mulder

De Winde | Hurdegaryp

Directie: Jan Hildo Feenstra en
Aaltsje Vriesinga

De Wrâldpoarte | Garyp

Directeur: Gea Hylkema

Ichthusschool | Gytsjerk

Directeur: Petra van der Veen

It Bynt | Sumar

Directeur: Dineke van der Zee

Paadwizer | Oentsjerk

Directeur: Karina Knippenberg