Nieuws

Opheffing vereniging Ynsprong

Na 28 jaar is de ledenraad van Ynsprong voornemens om de vereniging op te heffen. De vereniging die deel uit maakt van stichting Oarsprong, dient ter ondersteuning van het Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel. Om het voornemen tot opheffing van Ynsprong om te kunnen zetten in een besluit, zal de ledenraad in een ledenraadsvergadering die vóór de zomervakantie plaatsvindt, hierover stemmen. Mocht na deze stemmingsronde overgegaan worden tot opheffing van Ynsprong, dan zal de eventuele ingangsdatum van de opheffing van de vereniging zo spoedig mogelijk bepaald worden.

Klik hier voor meer informatie.