Informatie  |  Het Strategisch Perspectief

Het Strategisch Perspectief

In juni 2020 is het Strategisch Perspectief voor de periode 2020-2024 vastgesteld. Hierin hebben wij  beschreven wat onze ambities zijn voor de komende jaren. Klik hier om het Strategisch Perspectief te openen.

Oarsprong heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van de doelen uit het Strategisch Perspectief 2015-2019. Vrijwel alle beoogde doelen zijn behaald. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn en dankbaar.

In de afgelopen jaren zijn in vijf dorpen de christelijke en de openbare scholen gefuseerd tot ontmoetingsscholen. Vier van deze ontmoetingsscholen maken nu deel uit van Oarsprong. Wij willen dat deze scholen zich bij ons thuis voelen. Met behoud van onze christelijke achtergrond, nemen we hen mee in dit nieuwe Strategisch Perspectief.

Wij willen, binnen onze mogelijkheden, het beste onderwijs geven. Dat zien wij als onze opdracht en daar staan wij voor. Wij bieden mensgericht en maatschappij betrokken onderwijs. Dit doen we om te leren en te werken in, maar ook om bij te dragen aan de eigen mienskip.

In het Strategisch Perspectief focussen wij op:

  • wie we zijn
  • waar we aan werken
  • welke keuzes we voor de komende 4 jaar maken.

Het Strategisch Perspectief 2020-2024 is de richtlijn voor ons gezamenlijk beleid en voor de afzonderlijke schoolplannen. In deze en andere plannen zullen we de komende periode inzichtelijk maken wat we willen bereiken, tegen welke kosten en hoe we dit gaan betalen. We gaan het gebruiken als kader voor de interne en de externe verantwoording van ons beleid.