Nieuws

Ritske Tulner nieuwe bestuurder Oarsprong

Ritske Tulner is benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van Oarsprong (voorheen PCBO Tytsjerksteradiel), de stichting voor christelijk primair onderwijs waar 8 christelijke en 4 ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel onder vallen. Vanaf 1 juni 2021, of zoveel eerder als mogelijk, vervangt hij Aldert Hoksbergen, die tot die datum als interim bestuurder aan de stichting is verbonden.

Ritske Tulner is momenteel directeur van CSG Augustinus in Groningen. Hij is een bestuurder die graag mensen met elkaar in verbinding brengt en onderwijs als zijn roeping ziet: als bestuurder van Oarsprong ziet hij het als een uitdaging om ervoor te zorgen dat leerlingen en personeel echt leren en zich ontwikkelen. Zijn streven is het creëren van een veilige omgeving waar kinderen samen kunnen leren, waar zij gelijke kansen hebben en waar zij uitgedaagd worden om het beste in zichzelf naar boven te halen. 

Frans Haenen, voorzitter van de Raad van Toezicht is blij met de benoeming: “Ritske Tulner beschikt over ruime ervaring in het onderwijs en wij zien in hem de juiste persoon om de al ingezette koers voor de komende jaren verder inhoud en vorm te geven. Met zijn benoeming is Oarsprong voorzien in de continuïteit en stabiliteit van de organisatie.”