Over ons  |  Het College van Bestuur

Het College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur is het bevoegd gezag en werkgever van de stichting. Hij/zij is in dienst van de Raad van Toezicht en heeft de leiding over de organisatie en is het aanspreekpunt voor alle externe relaties.    

Tot 25 mei 2021 is Aldert Hoksbergen de voorzitter van het College van Bestuur.  Zijn opvolger is Ritske Tulner.