Over ons  |  Het College van Bestuur

Het College van Bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur is het bevoegd gezag en werkgever van de stichting. Hij/zij is in dienst van de Raad van Toezicht en heeft de leiding over de organisatie en is het aanspreekpunt voor alle externe relaties.    

Sinds 25 mei 2021 is Ritske Tulner voorzitter van het College van Bestuur.