Verslagen

Verslagen

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

In het formele bestuursverslag 2020 zijn gegevens opgenomen over de vereniging. In de samenvatting vindt u de activiteiten en ontwikkelingen in 2020 van de stichting.