Verslagen

Verslagen

Verslag activiteiten en financiële verantwoording


In het formele bestuursverslag 2021 zijn gegevens opgenomen over de vereniging. In de samenvatting vindt u de activiteiten en ontwikkelingen in 2021 van de stichting.