Previous slide
Next slide

Welkom bij Ynsprong

INSPIREERT.
VERBINDT.
SPRINGT IN.

Oarsprong is de stichting waar Vereniging Ynsprong deel van uit maakt. De 8 christelijke scholen en de 4 ontmoetingsscholen in de gemeente Tytsjerksteradiel vallen onder de stichting. De vereniging dient ter ondersteuning van het Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel en financiert activiteiten die niet uit de toegekende onderwijsgelden betaald kunnen worden.

Opheffing vereniging Ynsprong

Na 28 jaar is de ledenraad van Ynsprong voornemens om de vereniging op te heffen. De vereniging die deel uit maakt van stichting Oarsprong, dient ter ondersteuning van het Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Om het voornemen tot opheffing van Ynsprong om te kunnen zetten in een besluit, zal de ledenraad vóór de zomervakantie hierover stemmen. Mocht na deze stemmingsronde overgegaan worden tot opheffing van Ynsprong, dan zal de eventuele ingangsdatum van de opheffing van de vereniging zo spoedig mogelijk bepaald worden.

Klik hier voor de brief met meer informatie van Tobias Smits, voorzitter van de vereniging.