Nieuws

Lid Raad van Toezicht- Financiën

De Raad van Toezicht (RvT) van Oarsprong houdt toezicht op het door het college van bestuur (CvB) gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken bij onze organisatie. De RvT ziet erop toe dat het gevoerde beleid overeenkomt met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De RvT adviseert het CvB, fungeert als klankbord en is tevens de werkgever van het college van bestuur.

B&T interim-management is voor ons op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met de portefeuille Financiën. Heb je belangstelling? Klik hier voor de volledige vacature.