Informatie  |  Vereniging Ynsprong

Vereniging Ynsprong

De vereniging Ynsprong maakt onderdeel uit van stichting Oarsprong

De 12 basisscholen vallen onder de stichting. De vereniging dient ter ondersteuning van het Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Tytsjerksteradiel en financiert activiteiten die niet uit de toegekende onderwijsgelden betaald kunnen worden.